Open day at renowned Dingle boarding school

Coláiste Íde an t-aon Mheán Scoil Chónaithe lán-Ghaelach 7 lá in Éirinn. Lonnaithe i gCiarraí, in eastáit stairiúil le hais Bhá an Daingin, cuireann Coláiste Íde sár chaighdeán iar-bhunoideachais ar fáil dos na daltaí a fhreastalaíonn air.

Tá fócas láidir ag an gColáiste ar fhorbairt phearsanta na ndaltaí agus cinntítear go sroicheann gach dalta buaic a gcumas i dtimpeallacht a spreagann féinmhuinín, neamhspleáchas agus féinmheas. Tugann daltaí Choláiste Íde aghaidh ar an saol mar dhaoine neamhspleách, muiníneach, sár oilte agus ullamh lena n-áit a ghlacadh sa sochaí.

Reáchtálfar laethanta oscailte ar an Sathairn an 11ú Márta óna 12in 16.00in do iontrálacha 2017, 2018, agus 2019. Tá breis eolais o 0669151211 agus www.colaisteide.com

Coláiste Íde is an all-Irish seven day boarding school for girls situated in the Dingle Peninsula in County Kerry. The college is renowned for its high standard of post-primary education.

Dedicated teachers and staff along with daily supervised study ensure consistently high academic results. Coláiste Íde has a strong focus on personal development and each student reaches her potential in an environment that fosters self-confidence, independence, and self-esteem. Students leave Coláiste Íde confident, capable, well-educated, and well prepared to enter third level education and take their place in society.

The college will hold an open day on Saturday March 11 from 12 noon to 4pm to facilitate academic years 2017, 2018, and 2019. Further information on 066 9151211 or www.colaisteide.com

Advertisement

 

Page generated in 0.0648 seconds.