Learn Irish with Conradh na Gaeilge

Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Tosóidh ranganna in Áras na nGael ón 18 Meán Fómhair. Cuirfear ranganna ar fáil ag an mbunleibhéal, meánleibhéal agus ardleibhéal. Déan teagmháil le clárú agus rang oiriúnach duit féin a aimsiú.

Chomh maith le ranganna Gaeilge beidh ranganna damhsa ar an sean-nós le Padraig Ó hOibicín ag tosú arís ar an 19ú Meán Fómhair ag leibhéil éagsúla; tosaitheoirí, meánrang agus ardrang. Gach eolas ar fáil ag 091 567824 nó [email protected]

Would you like to learn Irish or to brush up on your cúpla focal? Classes will begin in Áras na nGael on September 18 at beginner, intermediate, and higher levels. Contact Conradh na Gaeilge to register for a class that suits your ability.

As well as language classes, sean-nós dance classes with Padraig Ó hOibicín will begin on September 19 at beginner, intermediate, and higher levels.

All information available from 091 567824 or [email protected].

 

Page generated in 0.1387 seconds.