October open days at Coláiste Íde

Coláiste Íde an t-aon Mheán Scoil Chónaithe lán-Ghaelach 7 lá in Éirinn. Lonnaithe i gCiarraí, in eastáit stairiúil le hais Bhá an Daingin, cuireann Coláiste Íde sár chaighdeán iar-bhunoideachais ar fáil dos na daltaí a fhreastalaíonn air.

Tá fócas láidir ag an gColáiste ar fhorbairt phearsanta na ndaltaí agus cinntítear go sroicheann gach dalta buaic a gcumas i dtimpeallacht a spreagann féinmhuinín, neamhspleáchas agus féinmheas. Tugann daltaí Choláiste Íde aghaidh ar an saol mar dhaoine neamhspleách, muiníneach, sár oilte agus ullamh lena n-áit a ghlacadh sa sochaí.

Reáchtálfar laethanta oscailte ar an Sathairn agus an Domhnach 14 agus 15 Deireadh Fómhair óna 12in - 16.00in do iontrálacha 2018 agus 2019 agus na blianta amach romhainn. Tá breis eolais ó 0669151211 agus www.colaisteide.com

Coláiste Íde is an all-Irish seven day boarding school for girls situated in the Dingle Peninsula in County Kerry. The college is renowned for its high standard of post-primary education. Dedicated teachers and staff along with daily supervised study ensure consistently high academic results.

Coláiste Íde has a strong focus on personal development and each student reaches her potential in an environment that fosters self-confidence, independence, and self-esteem. Students leave Coláiste Íde confident, capable, well educated, and well prepared to enter third level education and take their place in society.

The college will hold open days on Saturday and Sunday of October 14 and 15 from 12 noon to 4pm to facilitate academic years 2018 and 2019 and future years. For further information call 066 9151211 or see www.colaisteide.com

 

Page generated in 0.1601 seconds.