Irish language classes

Conradh na Gaeilge is running a special six week online Irish language course for beginners or those who wish to return to using Irish again. These classes aim to facilitate learners in a relaxed, friendly, environment where the emphasis is on conversational Irish and words and phrases that are in everyday use.

Classes commence on June 24 (beginners ) and June 25 (refreshers ). You can register online at www.cnag.ie/courses/gaillimh If you have any questions or queries, you can contact Conradh on the information in the advertisement.

Ranganna Gaeilge

Tá Conradh na Gaeilge i nGaillimh ag reachtáil cúrsa speisialta ar líne dóibh siúd atá ag tosnú amach nó ar mhaith leo dul ar ais ag foghlaim Gaeilge. Is í an aidhm atá leis na ranganna seo, ná treoir a thabhairt do na foghlaimeoirí leis an teanga a úsáid sa ngnáthshaol laethúil i suíomh cairdiúil agus réchúiseach.

Tosóidh an rang tosaitheoirí ar an 24ú Meitheamh agus tosóidh an rang feabhasaitheoirí ar an 25ú Meitheamh. Má tá aon cheisteanna maidir le aon rud bainteach leis na ranganna seo, is féidir dul i dteagmháil linn ar na sonraí ar an bpostaer. Tá an clárú oscailte ar www.cnag.ie/cursai/gaillimh

 

Page generated in 0.1383 seconds.