Search Results for '091 567824'

24 results found.

Learn sean-nós dancing with Conradh na Gaeilge

Monday September 28 will see the return of Conradh na Gaeilge's popular sean-nós dancing classes under the expert and patient tuition of Conamara sean-nós dancer Pádraig Ó hOibicín.

Irish oral preparation at Conradh na Gaeilge

Do you want to do well in your oral Irish examination as Gaeilge? Are you looking for an opportunity to practise your Irish in a fun environment? Conradh na Gaeilge has commenced registration for its Leaving Certificate Irish preparation course.

Autumn Irish classes with Conradh na Gaeilge

Whether you are a parent looking to help your children with their Irish homework, a retiree hoping to practise your cúpla focal in your free time, or simply someone with an interest in Irish, Conradh na Gaeilge has a course for everyone looking to improve their Irish language skills in the classroom and beyond this September.

Campaí samhraidh do pháistí

Tá clár na bliana de Champaí Samhraidh Chonradh na Gaeilge i gContae na Gaillimhe, campaí atá á reáchtáil do dhaoine óga, seolta anois. Beidh campaí samhraidh ar siúl ar fud Chontae na Gaillimhe le linn mhí Iúil agus Lúnasa. Tá méadú ollmhór tagtha ar na campaí seo le dornán blianta anuas de bharr na deise a thugann na campaí do pháistí spraoi agus taitneamh a bheith acu agus iad ag freastal ar Champa trí Ghaeilge.

 

Page generated in 0.0451 seconds.