Newly composed song As Gaeilge Faoi ‘Chontae Mhaigh Eo’

Ag seoladh an chomórtais, ó chlé: Brídín Ní Cheallaigh, Conradh na Gaeilge, an Clr Blackie Gavin, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, agus Marian Uí Mháille, Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo.

Ag seoladh an chomórtais, ó chlé: Brídín Ní Cheallaigh, Conradh na Gaeilge, an Clr Blackie Gavin, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, agus Marian Uí Mháille, Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo.

In the lead up to the Mayo Day celebrations on Saturday, May 4, Oifig na Gaeilge of Mayo County Council and Conradh na Gaeilge of Togra Mhaigh Eo are inviting all National and Secondary Schools in Mayo to enter Comórtas Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge.

Mar ullmhúchán do cheiliúradh Lá Mhaigh Eo ar an 4 Bealtaine 2019, tá Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Conradh na Gaeilge - Togra Mhaigh Eo ag tabhairt cuiridh do na Bunscoileanna agus do na Meánscoileanna uile i Maigh Eo cur isteach ar Chomórtas Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge.

Further Details/uilleadh eolais: www.cocomhaigheo.ie or www.mayococo.ie

 

Page generated in 0.1264 seconds.