Irish classes with Conradh na Gaeilge

Would you like to learn Irish or to brush up on your cúpla focal? Classes will begin in Áras na nGael on September 12 at beginner, intermediate, and higher levels. Contact Conradh na Gaeilge to register for a class that suits your ability.

There will also be preparation classes for Leaving Certificate students. This course will focus on spoken Irish, helping to build confidence and vocabulary for the oral exams at the end of the year.

As well as language classes, sean-nós dance classes with Padraig Ó hOibicín will begin on September 19 at beginner, intermediate, and higher levels.

All information available from 091 567824 or [email protected].

Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Tosóidh ranganna in Áras na nGael ón 12 Meán Fómhair. Cuirfear ranganna ar fáil ag an mbunleibhéal, meánleibhéal agus ardleibhéal. Déan teagmháil le clárú agus rang oiriúnach duit féin a aimsiú.

Beidh ranganna cainte freisin do dhaltaí scoile atá ag tabhairt faoin Gaeilge ag leibhéal na hArdteiste. Cuideoidh an cúrsa seo go mór leo siúd atá ag iarraidh cleachtadh a dhéanamh don scrúdú cainte i mbliana.

Anuas air sin beidh ranganna damhsa ar an sean-nós le Padraig Ó hOibicín ag tosú arís ar an 19ú Meán Fómhair ag leibhéil éagsúla; tosaitheoirí, meánrang agus ardrang.

Gach eolas ar fáil ag 091 567824 nó [email protected].

Advertisement

 

Page generated in 0.0700 seconds.